Mentorschap

Als mentor werken we voor mensen die niet (meer) zelf kunnen beslissen over de zorg of begeleiding die ze nodig hebben. De mentor neemt deze verantwoordelijkheid dan (tijdelijk) over. Dit wordt ook wel mentorschap genoemd.

Wat is het

Een mentor neemt samen met u of voor u beslissingen over verzorging, verpleging, (medische) behandeling, begeleiding of uw woonsituatie.

U heeft moeite met overzicht krijgen en beslissingen nemen over de zorg of begeleiding die u nodig heeft. Wij helpen u daarbij. We leggen aan u uit waarover de beslissing gaat of waarom u moet beslissen. We zoeken samen met u naar de best passende oplossing. Beslissingen worden in overleg met u genomen.

Lukt het niet meer om mee te beslissen, dan kiezen wij de beslissing die het beste past bij uw manier van leven, denken en doen. We overleggen dan met uw familie, partner en andere betrokkenen.

Een mentor kan u dus helpen bij vragen als:

  • Is deze medische behandeling nu goed voor mij?
  • Welke begeleiding past bij mij?
  • Kan ik zelfstandig blijven wonen?

Mentorschap gaat dus niet over geldzaken.

Een mentor beschermt uw persoonlijke belangen.

Dat betekent dat wij niet alleen kijken naar de mogelijkheden, maar ook naar de manier waarop u uw leven wilt leiden. We zetten ons in om u en uw situatie te leren kennen. Zo kunnen we rekening houden met uw voorkeuren, wensen, achtergrond, levensbeschouwing, normen en waarden.

Een mentor kan u vertegenwoordigen.

In situaties waarin u dat zelf niet kunt, kunnen wij u vertegenwoordigen. Dat betekent dat wij u in die situaties vervangen. Wij doen in uw plaats wat u zelf had willen doen.

Verder lezen: Hoe werkt mentorschap?