Hoe werkt bewindvoering?

Het proces van bewindvoering ziet er zo uit:

 

Hieronder staat per moment en fase een uitleg.

Kennismaking | Aanvraag beschermingsbewind

U komt, vaak samen met uw hulpverlener of begeleider, bij ons op kantoor voor een kennismakingsgesprek. Aan het eind van het gesprek besluiten we samen of we bewindvoering aanvragen bij de kantonrechter.

Voor de aanvraag heeft de kantonrechter verschillende documenten nodig:

Beoordelingsfase

Na het opsturen van de aanvraag volgt een beoordelingsfase van ongeveer 3 maanden. In deze periode beoordeelt de kantonrechter of uw aanvraag goedgekeurd wordt.

Uitspraak van de rechter | Beschikking

De beschikking is de uitspraak van de rechter over de aanvraag. Als de rechter uw aanvraag goedkeurt, start de intakefase.

Intakefase

In de intakefase brengen we samen met u uw financiële situatie in kaart. We maken een overzicht van:

 • uw inkomsten
 • uw vaste lasten en eventuele schulden
 • uw verzekeringen
 • uw vermogen of boedel, dat is uw huis, auto, caravan, aandelen, enzovoort.

De intakefase duurt gemiddeld 4 maanden. Als de intakefase is afgerond, is uw situatie financieel stabiel.

Wat wij voor u doen:
 • Wij schrijven alle partijen waar u mee te maken heeft een brief, zodat zij voortaan alle financiële post of deurwaarders naar ons te sturen.
 • Wij openen een ‘beheerrekening’ waar al uw inkomsten voortaan op binnenkomen. U kunt niet bij deze rekening. Van deze rekening betalen wij uw vaste lasten en andere verplichtingen.
 • We storten elke week een vast bedrag voor u op een aparte ‘leefgeldrekening’. Ook zetten we als het kan geld apart voor bijzondere uitgaven, bijvoorbeeld kleding, Sinterklaas, koelkast.
 • Wanneer u schulden heeft, kijken we of deze weggenomen kunnen worden. Het kan daarbij nodig zijn om samen met u de schulden schuldhulpverlening aan te vragen bij de gemeente of bij Wettelijke schuldhulpsanering natuurlijk personen (WSNP).
 • Als het kan vragen we voorzieningen voor u aan, zoals bijzondere bijstand, kwijtscheldingen, toeslagen, studiefinanciering, voorlopige teruggave, enzovoort.
 • Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting.
 • We bekijken waar u voor verzekerd bent. We passen de verzekeringen naar uw situatie aan, we sluiten bijvoorbeeld een WA-verzekering voor u af.
Wat er voor u verandert:
 • U krijgt steeds minder of geen post meer over financiële zaken. Ook komen er minder of geen deurwaarders meer.
 • U krijgt een bankpas van een ‘leefgeldrekening’. Dat geld kunt u gebruiken voor uw dagelijkse uitgaven. Hoeveel u per week krijgt, hangt af van uw inkomsten, vaste lasten en financiële verplichtingen.
 • U kunt via internet (24 uur per dag) of via een maandelijks papieren overzicht alle transacties bekijken die wij voor uw uitvoeren.

Inkomsten en uitgaven in evenwicht | Plan van aanpak

We maken samen met u een plan van aanpak om uw inkomsten en uitgaven in evenwicht krijgen en te houden. Uw situatie is dan financieel stabiel. Als we het eens zijn over dat plan, begint de stabilisatiefase.

Stabilisatiefase

In de stabilisatiefase werken we aan het plan van aanpak. We werken er samen aan om uw dagelijkse financiën zo makkelijk mogelijk te maken zonder (nieuwe) schulden te maken.
Het is vooraf niet duidelijk hoe lang deze fase duurt.

Elk jaar hebben wij contact met de kantonrechter. We leggen als bewindvoerder ‘Rekening en Verantwoording’ af. We laten de kantonrechter zien wat het plan van aanpak is dat we samen met u gemaakt hebben en hoe we met uw financiën zijn omgegaan.

Verder lezen: Wat kost bewindvoering?